SISTERS -monikulttuurinen tyttötyö

Vaikka mistä maasta tai kulttuurista olet tulossa, meidän talossa olet tyttö ja nainen sellaisena kuin olet - ja juuri sellaisena myös hyvin tervetullut.

Tyttöjen Talossa halutaan huomioida ja tukea eri kulttuuritaustoista tulevia tyttöjä sekä vahvistaa ja arvostaa monikulttuurisuutta. Tytöksi ja naiseksi kasvaminen monikulttuurisessa ympäristössä ei ole aina helppoa, mutta kulttuurivälisiä siltoja ja yhteisymmärryksiä on aina mahdollista rakentaa! Monikulttuurisissa tyttöryhmissä voi miettiä muiden samanikäisten tyttöjen kanssa sukupuolten ja sukupolvien välisiä suhteita eri kulttuureissa sekä sitä miten vastata välillä ristiriitaisiinkin odotuksiin. Samalla voi etsiä, kokeilla ja löytää omaa tapaa elää rikkaasti monien kulttuurien keskellä. Naiseksi kasvaminen jännitteisten roolien ympäröimänä on paitsi vaativa haaste myös voimavara.

Monikulttuurisen tyttötyön vastaava ohjaaja kohtaa tyttöjä talon avoimessa toiminnassa, ohjaa monikulttuurisia suljettuja vuorovaikutteisia tyttöryhmiä, tarjoaa tytöille yksilötukea, organisoi monikulttuurisia tapahtumia sekä ylläpitää monikulttuurisen työn verkostoja yhteistyötahoihin. Lisäksi hän kouluttaa ja konsultoi monikulttuuriseen tyttötyöhön liittyvissä kysymyksissä Tyttöjen Talon kumppanuustahojen ja verkostojen keskuudessa.

Jos kaipaat tekemistä vapaalla ajalla, mahdollisuutta tulla juttelemaan luotettavan aikuisen kanssa tai ehkäpä osallistumaan samanikäisten tyttöjen kanssa ryhmään, ole hyvä ja ota yhteyttä.

Sophia Wekesa
Kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaava ohjaaja
sophia.wekesa@tyttojentalo.fi
Puh: 050 307 16 74