Ryhmätoiminta

Nuoret äidit toiminnan puitteissa toteutetaan sekä suljettuja että avoimia ryhmiä. Kaikki ryhmämme ovat luottamuksellisia.

Suljettu ryhmä on ryhmä, johon sitoudutaan tietyn ajanjakson ajaksi. Ryhmässä on 4-8 samassa elämäntilanteessa olevaa äitiä, jotka tapaavat kerran viikossa. Ryhmän kokoonpano pysyy samana ryhmän alusta loppuun saakka. 

Avoin ryhmä on ryhmä, johon ei tarvitse sitoutua eikä ilmoittautua erikseen. Ryhmässä on vaihteleva määrä osallistujia.

Nuoret äidit toiminta tarjoaa seuraavia ryhmiä:

Odottavien äitien ryhmä on tarkoitettu raskaana oleville, joilla on lasketut ajat samoihin aikoihin. Ryhmässä käsitellään muuttuvaan elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Ryhmässä toteutetaan myös synnytysvalmennus sekä synnytyssuunnitelma, joka tehdään jokaisen odottajan kanssa yksilöllisesti.

Äiti-vauva ryhmä on jatkoa odottavien äitien ryhmälle. Ryhmässä käsitellään vauvaperheissä esiin nousevia aiheita. Ryhmä toimii vauvojen ehdoilla ja siihen sisältyy yhteisiä toiminnallisia hetkiä vauvojen kanssa.

Teemaryhmä on tietyn asian käsittelyyn keskittyvä ryhmä. Teemaryhmiä perustetaan nuorten perheiden tarpeiden ja toiveiden sekä mahdollisuuksien mukaan. Teemaryhmän aiheena voi olla esimerkiksi uhmaikä, parisuhde, yksinhuoltajuus tai tulevaisuuden suunnitelmat. Teemaryhmät kokoontuvat useimmiten loma-aikoina.

Avoin ryhmä kokoontuu kerran viikossa kahden tunnin ajan.  Avoimessa ryhmässä eri vaiheissa vanhemmuutta olevat nuoret äidit lapsineen tapaavat toisiaan. Ryhmä päättyy yhteiseen laululeikkituokioon lasten kanssa.