Ryhmätoiminta

Nuoret äidit toiminnan puitteissa toteutetaan sekä suljettuja että avoimia ryhmiä. Suljettu ryhmä on ryhmä, johon sitoudutaan tietyn ajanjakson ajaksi. Ryhmässä on 4-8 samassa elämäntilanteessa olevaa äitiä, jotka tapaavat kerran viikossa. Ryhmän kokoonpano pysyy samana ryhmän alusta loppuun saakka. 

Nuoret äidit toiminta tarjoaa seuraavia suljettuja ryhmiä:

Odottavien äitien ryhmä on tarkoitettu raskaana oleville, joilla on lasketut ajat samoihin aikoihin. Ryhmässä käsitellään muuttuvaan elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Ryhmässä toteutetaan myös synnytysvalmennus. Ryhmän ohella äideillä on myös omia tapaamisia työntekijän kanssa.

Äiti-vauva ryhmä on jatkoa odottavien äitien ryhmälle. Ryhmässä käsitellään vauvaperheissä esiin nousevia aiheita. Ryhmä toimii vauvojen ehdoilla ja siihen sisältyy yhteisiä toiminnallisia hetkiä vauvojen kanssa.

Teemaryhmä on tietyn asian käsittelyyn keskittyvä ryhmä. Teemaryhmiä perustetaan nuorten perheiden tarpeiden ja toiveiden sekä mahdollisuuksien mukaan. Teemaryhmän aiheena voi olla esimerkiksi uhmaikä, parisuhde, yksinhuoltajuus tai tulevaisuuden suunnitelmat. Teemaryhmät kokoontuvat useimmiten loma-aikoina.
Kaikki ryhmät ovat luottamuksellisia.

Avoin ryhmä on ryhmä, johon ei tarvitse sitoutua eikä ilmoittautua erikseen. Ryhmässä on vaihtuva määrä osallistujia.

Nuorten äitien avoin ryhmä kokoontuu kerran viikossa kahden tunnin ajan.  Avoimessa ryhmässä eri vaiheissa vanhemmuutta olevat nuoret äidit lapsineen tapaavat toisiaan. Ryhmä päättyy yhteiseen laululeikkituokioon lasten kanssa.

Avoimen äitiryhmän kävijät voivat pyytää omaa tapaamista työntekijän kanssa halutessaan keskustella oman elämän pienistä tai isoista erityiskysymyksistä.