Helsingin Tyttöjen Talo

Ryhmätoiminta

Nuoret äidit toiminnan puitteissa toteutetaan sekä suljettuja että avoimia ryhmiä. 

Suljettu ryhmä on ryhmä, johon sitoudutaan tietyn ajanjakson ajaksi. Ryhmässä on 4-8 samassa elämäntilanteessa olevaa äitiä, jotka tapaavat kerran viikossa. Ryhmän kokoonpano pysyy samana ryhmän alusta loppuun saakka.

Avoin ryhmä on ryhmä, johon ei tarvitse sitoutua eikä ilmoittautua erikseen. Ryhmässä on vaihtuva määrä osallistujia.

Kaikki ryhmät ovat luottamuksellisia ja mukaan voit tulla missä vaiheessa kautta tahansa!

 

Nuoret äidit toiminta tarjoaa seuraavia suljettuja ryhmiä:

Synnytysvalmennus on tarkoitettu raskaana oleville ja siinä käsitellään raskauteen, synnytykseen ja äitiyteen liittyviä teemoja. Valmennusryhmän ohella äideillä on tarvittaessa myös omia tapaamisia työntekijän kanssa.

Äiti-vauva ryhmä on jatkoa synnytysvalmennukselle. Ryhmässä käsitellään vauvaperheissä esiin nousevia aiheita. Ryhmä toimii vauvojen ehdoilla ja siihen sisältyy yhteinen laulu-loruhetki vauvojen kanssa.

Teemaryhmä on tietyn asian käsittelyyn keskittyvä tai toiminnallinen ryhmä. Teemaryhmiä perustetaan tarpeiden, toiveiden sekä mahdollisuuksien mukaan. Keskusteluryhmän aiheena voi olla esimerkiksi uhmaikä, parisuhde, yksinhuoltajuus tai tulevaisuuden suunnitelmat. Toiminnallisessa teemaryhmässä voidaan taas leipoa, askarrella tai tehdä jotain muuta mukavaa yhdessä lapsen kanssa.
 

Nuorten äitien avoin ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1,5 tunnin ajan.  Avoimessa ryhmässä eri vaiheissa vanhemmuutta olevat nuoret äidit lapsineen tapaavat toisiaan. Ryhmä päättyy yhteiseen laululeikkituokioon lasten kanssa.

Silmun avoin äitiryhmä kokoontuu kevät- ja syyskaudella torstaisin klo 10:30-12.

Avoimen äitiryhmän kävijöillä on myös mahdollisuus kahdenkeskiseen tapaamiseen työntekijän kanssa. Näin saa tilaisuuden keskustella luottamuksellisesti oman elämän pienistä tai isoista erityiskysymyksistä.