Helsingin Tyttöjen Talo

OTAVA-hanke

OTAVA-hankkeen tavoitteena on edistää EU:n uhridirektiivin mukaisesti seksuaaliväkivaltatyön kehittymistä valtakunnalliseksi palveluksi. OTAVA -hanke vastaa toiminnallaan puuttuvaan erityistukipalveluun kohdentaen tukitoiminnan alaikäisiin ja nuoriin seksuaaliväkivaltaa kokeneisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin. Hanke perustuu Helsingin Tyttöjen Talolla kehitetyn seksuaaliväkivaltatyön matalan kynnyksen hoitomallin levittämiseen neljälle muulle Tyttöjen Talolle, jotka sijaitsevat Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa ja Espoossa. Tarve palvelun kehittämiselle on syntynyt näiden eri toimijoiden käytännön työstä.

Tavoitteena on, että olemassa oleva, uhrisensitiivinen seksuaaliväkivaltatyön malli toteutuu kansallisesti ja nuorella on mahdollisuus saada tukea seksuaaliväkivaltakokemuksen käsittelyyn asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tällä hetkellä järjestelmällistä, nuorille kohdennettua ammatillista seksuaaliväkivaltatyötä tehdään Suomessa vain pääkaupunkiseudulla ja muualla asuvat nuoret jäävät yksin kokemustensa ja ongelmiensa kanssa. Helsingin Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyön hoitomalli toimii Helsingissä osana kaupungin tyttöjen ja nuorten naisten seksuaaliväkivaltaa kokeneiden hoitopolkua. Hankkeen päämääränä on tavoittaa ja tukea nuoria seksuaaliväkivallan uhreja entistä kokonaisvaltaisemmin, monipuolisemmin ja tehokkaammin myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

otava-hanke.fi