Helsingin Tyttöjen Talo

Kulttuurisensitiivisyys

Helsingin Tyttöjen Talo on sitoutunut toimimaan sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisesti

Kulttuurisensitiivisyydellä tarkoitamme kykyä kohdata ihmiset yksilöinä samaan aikaan, kun tunnistamme minkälaisia merkityksiä kulttuurit saavat meitä ympäröivässä ajassa ja yhteiskunnassa. Kohtaamisen ja tunnistamisen lisäksi tavoitteena on tehdä tilaa ja tarjota työkaluja nuoren omaan identiteettityöhön. Työssämme huomioidaan ja arvostetaan sitä, millä tavoin kulttuuri ja etninen viiteryhmä, sukupuoli sekä muut tekijät muodostuvat osaksi nuorten ryhmään kuulumisen tai siitä poissulkemisen rakentumista.

Kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen kuuluu tietoisuus omista kulttuurisista lähtökohdista sekä positiivista tai negatiivisista ennakkoluuloista, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti kohtaamisen laatuun ja kulkuun. Kun puhumme kulttuurisensitiivisyydestä tai monikulttuurisuudesta, on tärkeää välttää tulkintaa, jossa suomalaisuus nähdään normina ja sitä peilataan näitä termejä vastaan. Kulttuurisensitiivisyys tai monikulttuurisuus eivät ole esimerkiksi maahanmuuton synonyymejä. Kulttuurisensitiivisen työn vahvana parina on anti-rasismi. Toimintamme tavoitteena on kiinnittää huomiota rasistisiin rakenteisiin ja purkaa niitä.

Saana Hannonen
Kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaava ohjaaja
saana.hannonen@tyttojentalo.fi
Puh: 050 331 9173