Helsingin Tyttöjen Talo

Sukupuolisensitiivisyys

Sukupuolisensitiivisyys

”Millaisia sinulle merkityksellisiä mahdollisuuksia sinä tunnistat elämässäsi,
joita et sukupuolestasi johtuen ole voinut vielä ehkä toteuttaa? Mistä iloitset omassa sukupuolessasi?
Sukupuolisensitiivisyydellä niitä on mahdollisuus tehdä todeksi – yhdessä.”

Miksi sukupuolella on väliä?

Sukupuoli on yksityistä, henkilökohtaista ja intiimiä, kun se samanaikaisesti on julkista, sosiaalista ja yhteiskunnallista. Sukupuolella on siten monia ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi psyykkinen, sosiaalinen, kulttuurinen, juridinen ja poliittinen. Parhaimmillaan sukupuoli on meille kaunis ja arvokas vahvuus ja voimavara. Sukupuolisuuteen liittyy kuitenkin aina historiallisesti tietyssä ajassa, paikassa ja kulttuurissa muodostuneita käsityksiä, jotka kulkevat mukana sukupolvelta toiselle. Niihin liittyy myös valtarakenteita, joita on hyvä kriittisesti tarkastella. Käsitykset sukupuolisuudesta sisältävät arvoja, normeja, uskomuksia ja oletuksia esimerkiksi siitä, millainen on tyttö tai poika ja mikä heille on hyväksyttävää? tai onko sukupuolia yksi, kaksi vai useampi ja mitä ne ovat suhteessa toisiinsa? Sukupuoleen liittyvät käsitykset eivät kovin usein kohtaa, sitä, mitä me ainutlaatuisina ihmisinä olemme ja luovat sitä kautta erilaisia sukupuolisuuteen perustuvaa syrjintää, rajoja ja esteitä. Sukupuoli vaikuttaa siten hyvin voimallisesti siihen, miten tulemme nähdyksi ja kuulluksi, miten tulemme kohdatuiksi ja kohdelluiksi, millaisia mahdollisuuksia meille avautuu ja millaisista mahdollisuuksista tulemme poissuljetuiksi. Kokemuksen ja tieteellisen tutkimuksen turvin kuitenkin tiedämme, ettei todellisuudessa kenenkään mahdollisuudet ja kyvykkyys ajatella, tuntea, kokea ja toimia ole sukupuolesta riippuvainen.

”Sukupuolisensitiivisyyttä tarvitaan, koska jokainen meistä on ainutlaatuinen ja jokainen meistä on aina suurempi ja ihmeellisempi kuin se, miten meidät esimerkiksi sukupuolen perusteella nähdään.”

Sukupuolisensitiivisyys on arvo, asenne, kykyä ja taitoa, ajattelua, tunnetta ja toimintaa:

Mitä onnistuneesta sukupuolisensitiivisestä toiminnasta seuraa?

Sukupuolisensitiivisesti toimimalla pyritään vahvistamaan jokaisen edellytyksiä elää itselleen merkityksellistä elämää. Sukupuolisensitiivisyyden tavoitteena on, että riippumatta sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja muista ihmisyyden puolista, jokainen voi:

Mitä sukupuolisensitiivisyys ei ole?

Ensiksi sukupuolisensitiivisyys ei ole sama asia kuin sukupuolineutraalius. Sukupuolisensitiivisyydessä ei haluta hävittää, häivyttää, vertailla tai arvottaa sukupuolia. Sukupuolisensitiivisyydessä halutaan laajentaa ja rikastuttaa ihmisten toteutumisen mahdollisuuksia yli kategorioiden - aidosti omana, kokonaisena itsenään, kaikessa potentiaalissaan. Toiseksi sukupuolisensitiivisyys ei ole yhtä kuin sukupuolen mukaan eriytetty toiminta. Pelkkä sukupuolen mukaan kohdennettu toiminta ei tee siitä vielä sukupuolisensitiivistä.  Kolmanneksi sukupuolisensitiivisyys ei ole vain sukupuolitietoisuutta. Tietoisuuden lisäksi se on rohkeaa ja aktiivista toimintaa tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen elämän puolesta.

”Sukupuolisensitiivisyydellä on mahdollista tavoittaa hyvyys, kauneus ja vahvuus ihan jokaisessa”