Yhteistyö oppilaitosten kanssa

Yhteistyötä koulujen kanssa voidaan toteuttaa resurssien puitteissa ja sopimuksen mukaan joko Tyttöjen Talolla tai koululla. Syksyn 2024 osalta toteutamme kouluyhteistyötä vain Tyttöjen Talolla. Työmuotoja ovat luokan tai pienryhmän yksittäinen tutustumiskäynti Tyttöjen Talolla, toiminnan esittely koulussa tai teemoitetut työpajat ja eripituiset ryhmäprosessit. Käsiteltävät teemat nousevat oppilaiden tarpeista, liittyen esimerkiksi luokkahenkeen, ryhmäytymiseen, ystävyyssuhteisiin ja mielen hyvinvointiin. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan teemme yhteistyötä Poikien Talon ohjaajien kanssa.

Haluatko kysyä jotain tästä toiminnasta ohjaajiltamme?

Jos haluat kysyä ohjaajiltamme tästä, tai muista toiminnoistamme/ohjelmasta, voit lähettää meille viestin klikkaamalla alta.